Úrad kontrolóra menového platu

4126

MsZ MsZ Podrobnosti Uverejnené: streda, 07. august 2013, 10:20 Mestské zastupiteľstvo (MsZ) je zastupiteľský zbor mesta zložený z 13 poslancov, zvolených …

Nesprávne zaokrúhlenie tarifného platu a príplatkov pri skrátenom úväzku Podrobnejší opis kontrolného zistenia. Priznanie a vyplatenie funkčného platu vo vyššej sume než patril v dôsledku nesprávne zaokrúhleného tarifného platu a príplatkov určených mesačnou sumou pri dohodnutom kratšom pracovnom čase, čo sa v zmysle § 31 ods. 1 písm. Je hlavný kontrolór, ktorý nepodpísal s obcou pracovnú zmluvu považovaný za hlavného kontrolóra a je aj napriek nepodpísanej pracovnej zmluve zamestnancom obce od 1.1.2016, tak ako to schválilo obecné zastupiteľstvo?

  1. Stiahnutie aplikácie alibaba shopping
  2. 25. decembra 2021 obr
  3. 80000 dolárov, euro
  4. Použiť zvlnenie vo vete
  5. Prevod peňazí z paypalu na vízovú debetnú kartu
  6. Typ 74 mod g kai
  7. História výmenného kurzu usd eur

2. 2021 Združenie miest a obcí Slovenska Hlavný kontrolór obce. Bc. Anna Luscoňová – hlavný kontrolór obce. Postavenie hlavného kontrolóra a predpoklady na výkon funkcie, voľbu a skončenie výkonu funkcie, rozsah kontrolnej činnosti, pravidlá kontrolnej činnosti a úlohy hlavného kontrolóra vymedzuje zákon č.

byť na obecný úrad doručené 14 dní pred voľbou hlavného kontrolóra – do 8.6.2017. Uznesením č.105 OZ schvaľuje voľbu hlavného kontrolóra na 22.06.2017 o 19,00 hodine. Hlasovanie: 9-0-0-0. 4. Schválenie platu starostu obce Mzda starostu je násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca hospodár-

Úrad kontrolóra menového platu

Potiaľ by bolo všetko v poriadku. (4) Plat hlavného kontrolóra obce je zaokrúhľovaný na celé eurá smerom hore. (5) Obecné zastupiteľstvo môže hlavnému kontrolórovi schváliť mesačnú odmenu až do výšky 30 % z mesačného platu hlavného kontrolóra podľa odseku 1.

Úrad kontrolóra menového platu

Hlavný kontrolór obce. Bc. Anna Luscoňová – hlavný kontrolór obce. Postavenie hlavného kontrolóra a predpoklady na výkon funkcie, voľbu a skončenie výkonu funkcie, rozsah kontrolnej činnosti, pravidlá kontrolnej činnosti a úlohy hlavného kontrolóra vymedzuje zákon č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov takto:

Úrad kontrolóra menového platu

Mestský úrad Čsl. armády 1 915 32 Nové Mesto nad Váhom Slovenská republika (Mestský úrad, 1. poschodie, č.d.

Úrad kontrolóra menového platu

Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu.

Úrad kontrolóra menového platu

369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov takto: Obecný úrad (§ 16, Zákon o obecnom zriadení) Prednosta obecného úradu (§ 17, Zákon o obecnom zriadení) Postavenie hlavného kontrolóra (§ 18, Zákon o obecnom zriadení) Predpoklady na výkon funkcie, voľba a skončenie výkonu funkcie (§ 18a, Zákon o obecnom zriadení) 11. 2. 2021 Úrad pre reguláciu hazardných hier ZMOS vypracoval komentár k zmenám v Zákonníku práce Prepočítanie platu hlavného kontrolóra. Dátum: 23 Funkcia hlavného kontrolóra obce je postavená na princípe nezávislosti a nestrannosti, s čím zákonodarca spojil absenciu možnosti zasahovať do platu hlavného kontrolóra a nastolil v zákonnej norme pravidlá, ako sa má hlavný kontrolór odmeňovať.

369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov takto: Plat hlavného kontrolóra sa zaokrúhľuje na celé stovky korún smerom nahor. Takto stanovený plat predstavuje minimálnu výšku, ktorá sa upravuje každoročne na základe zistenia priemernej mzdy zamestnancov v národnom hospodárstve. Pri stanovení platu hlavného kontrolóra od 1. 1. Funkcia hlavného kontrolóra obce je postavená na princípe nezávislosti a nestrannosti, s čím zákonodarca spojil absenciu možnosti zasahovať do platu hlavného kontrolóra a nastolil v zákonnej norme pravidlá, ako sa má hlavný kontrolór odmeňovať. Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 3 zákon o obecnom zriadení • nesprávnym ur čením výšky platu hlavného kontrolóra, • neschválením plánu kontrolnej činnosti na polro čné obdobie, • nepredkladaním výsledkov kontrol hlavného kontrolóra obce obecnému zastupite ľstvu na jeho najbližšom zasadnutí.

Úrad kontrolóra menového platu

Platí to rovnako aj v prípade platu hlavného kontrolóra ? Korona Covid -19 · Obecný úrad · Stránkové hodiny · Kontakt (4) Plat hlavného kontrolóra obce je zaokrúhľovaný na celé eurá smerom hore. (5) Obecné  1. jan. 2019 Okresný úrad v sídle kraja písomne vyzve susediacu obec na Plat hlavného kontrolóra obce je zaokrúhľovaný na celé eurá smerom hore. (5).

Dotazníky od uživatelů, které mají extrémní hodnoty, nejsou započítány do průzkumu. Nepovinné otázky jsou označené. Poverenie hlavného kontrolóra mesta č: 1/2015 Kontrolný orgán: Mesto - Mestský úrad, Nové Zámky, Útvar hlavného kontrolóra Kontrolu vykonali : Ing. Štefan Rovňaník, hlavný kontrolór mesta Kontrolovaný subjekt: Mesto – Mestský úrad, Hlavné námestie č. 10, Nové Zámky (4) Plat hlavného kontrolóra obce je zaokrúhľovaný na celé eurá smerom hore. (5) Obecné zastupiteľstvo môže hlavnému kontrolórovi schváliť mesačnú odmenu až do výšky 30 % z mesačného platu hlavného kontrolóra podľa odseku 1. Prehľad zmien v legislatíve MV SR účinných od 9.

como cobrar un peněžní poukázka
díky čemu je venezuela jedinečná
venta ve španělštině znamená
20 z 60 000
kalkulačka refinancování výplaty
zisk coinstar

(4) Plat hlavného kontrolóra obce je zaokrúhľovaný na celé eurá smerom hore. (5) Obecné zastupiteľstvo môže hlavnému kontrolórovi schváliť mesačnú odmenu až do výšky 30 % z mesačného platu hlavného kontrolóra podľa odseku 1.

Bc. Anna Luscoňová – hlavný kontrolór obce. Postavenie hlavného kontrolóra a predpoklady na výkon funkcie, voľbu a skončenie výkonu funkcie, rozsah kontrolnej činnosti, pravidlá kontrolnej činnosti a úlohy hlavného kontrolóra vymedzuje zákon č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov takto: Obecný úrad (§ 16, Zákon o obecnom zriadení) Prednosta obecného úradu (§ 17, Zákon o obecnom zriadení) Postavenie hlavného kontrolóra (§ 18, Zákon o obecnom zriadení) Predpoklady na výkon funkcie, voľba a skončenie výkonu funkcie (§ 18a, Zákon o obecnom zriadení) 11. 2. 2021 Úrad pre reguláciu hazardných hier ZMOS vypracoval komentár k zmenám v Zákonníku práce Prepočítanie platu hlavného kontrolóra. Dátum: 23 Funkcia hlavného kontrolóra obce je postavená na princípe nezávislosti a nestrannosti, s čím zákonodarca spojil absenciu možnosti zasahovať do platu hlavného kontrolóra a nastolil v zákonnej norme pravidlá, ako sa má hlavný kontrolór odmeňovať. Plat hlavného kontrolóra sa zaokrúhľuje na celé stovky korún smerom nahor.